ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โพสต์22 ต.ค. 2558 20:46โดยNongpaipattana School

กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในทุกระดับชั้น

ประกาศ "รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558"

โพสต์24 ก.พ. 2558 23:55โดยNongpaipattana School

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ  รับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557และได้กำหนดจำนวนการรับนักเรียนต่อห้องไว้ ตามข้อ 5(5.3) นั้น  เพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียน  เป็นไปด้วย   ความเรียบร้อย สอดคล้องกับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติ   หลักฐานการคัดเลือก ดังประกาศที่แนบ....

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา & "งานสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวน้ำเงิน เหลือง"

โพสต์26 ธ.ค. 2557 07:00โดยNongpaipattana School

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา & "งานสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวน้ำเงิน เหลือง"
เพื่อสมทบทึนสร้างโรงอาหาร และจัดหาสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
ทอด ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2)

เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ไตรราษฎร์ หนองไผ่ โนนหญ้าคา เกมส์”ครั้งที่ 1

โพสต์3 ต.ค. 2557 06:31โดยNongpaipattana School

ด้วยโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา พร้อมด้วย  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา  และโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ตำบลหนองไผ่   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ไตรราษฎร์ หนองไผ่ โนนหญ้าคา เกมส์”ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2557  ในวันอังคารที่ 7  ตุลาคม พ.ศ. 2557    สนามกีฬาโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
 

 

กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์6 พ.ค. 2557 00:34โดยNongpaipattana School

 เชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนาทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวปฏิบัติ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 09.30 น.  ณ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โพสต์20 เม.ย. 2557 04:46โดยNongpaipattana School

วันพุธที่  14  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

เชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการคุณครูนงเพชร โคตรนาวัง

โพสต์30 ก.ย. 2556 05:58โดยNongpaipattana School

๔๐ ปีที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
 
 
 
 
 

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โพสต์29 เม.ย. 2556 03:14โดยNongpaipattana School

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  วันจันทร์ที่ 13  พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ด้วยกิจกรรมตามโครงการต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน
เป็นเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 13 - 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ณ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

เชิญชม...

โพสต์18 ธ.ค. 2555 06:15โดยNongpaipattana School

การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย  หนองไผ่  โนนสำราญ ปีการศึกษา 2555
วันที่ 27  ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
 

 

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วม งานประเพณีลอยกระทง

โพสต์27 พ.ย. 2555 07:38โดยNongpaipattana School

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วม งานประเพณีลอยกระทง “ประจําปี ๒๕๕๕
ซึ่งในปี นี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ  บ้านหนองไผ่  ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 
 

1-10 of 16