การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training

โพสต์19 มิ.ย. 2555 09:22โดยNongpaipattana School
     การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
     e-Training
 
Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System

  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ด้วยระบบ E-Training

 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติครูแกนนำ  
ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ   ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
เมื่อวันอาทิตย์ที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ  ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา  และยกระดับครูเชิงคุณภาพ  เน้นการพัฒนา  เรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Leaning) และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ( Any where Any time ) ผ่านระบบเครือข่าย    e-training  (http:///www.utqonline.com
 
 เป้าหมาย  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
 
ภายในกรกฏาคม 2555 นี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ชย.1 จะต้องได้รับการอบรม 100 %
 
Comments