การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1
  
 
การอบรมปฏิบัติการครูบรรณารักษ์
 
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัตื สพฐ.
 
รุ่นที่ 2  วันที่ 12-13  มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดอบรมครูบรรณารักษ์ทุกโรงเรียนในสังกัดรวมทั้งโรงเรียนเอกชน
ภายใต้ "โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ "
วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
โดยมี ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
ในวันที่ 12 มิถนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งเป็นการอบรมในรุ่นที่ 2
 
การอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น  ได้แก่
 
รุ่นที่ 1
อบรมครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนพื้นที่อ.หนองบัวแดงและอ.ภักดีชุมพล
ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.55 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยกนทา อ.หนองบัวแดง ,
 
รุ่นที่ 2
อบรมครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่อ.เมืองชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
 
และ รุ่นที่ 3
อบรมครูบรรณารักษ์ห้งอสมุดโรงเรีนในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์และอำเภอบ้านเขว้า
ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1