ประกาศ "รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558"

โพสต์24 ก.พ. 2558 23:55โดยNongpaipattana School

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ  รับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557และได้กำหนดจำนวนการรับนักเรียนต่อห้องไว้ ตามข้อ 5(5.3) นั้น  เพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียน  เป็นไปด้วย   ความเรียบร้อย สอดคล้องกับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติ   หลักฐานการคัดเลือก ดังประกาศที่แนบ....