ขอแสดงความยินดีกับ.. คุณครูฉลองขวัญ อัครปทุม

โพสต์10 ก.ค. 2555 09:27โดยNongpaipattana School
 
ได้รับรางวัล "ครูสอนดี"  ประจำปี 2554
จาก..สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค)
 เมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม  2555  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ

 

   
 

 จ.ชัยภูมิ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ มี   นายบรรยงศ์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ให้กับครูสอนดีประจำจังหวัด จำนวน 329 คน ในจำนวนนี้มีครูผู้รับทุนครูสอนดี จำนวน 10 คน โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบล และเครือข่ายในชุมชน ส่งผลให้จังหวัดชัยภูมิ ยังได้รับรางวัลจังหวัดดีเด่น ที่มีการจัดกระบวนการคัดเลือกถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนกำหนด
 
 

Comments