กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โพสต์29 เม.ย. 2556 03:14โดยNongpaipattana School
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  วันจันทร์ที่ 13  พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ด้วยกิจกรรมตามโครงการต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน
เป็นเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 13 - 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ณ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
Comments