กิจกรรม

ติวเข้ม สอบ NT — 25 ก.พ. 2015, 8:09:50

แนะแนวศึกษาต่อ — 25 ก.พ. 2015, 8:00:46

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ — 1 ก.พ. 2015, 16:25:04

ติวสอบ O-NET — 1 ก.พ. 2015, 16:23:16

โครงการค่ายจิตอาสา ทอฝัน- ปันรัก พี่สู่น้อง — 1 ก.พ. 2015, 16:21:49

สอบ Pre O-Net รอบสอง — 14 ม.ค. 2015, 15:46:15

วันเด็กแห่งชาติ 2558 — 10 ม.ค. 2015, 5:38:22

ต้อนรับผ้าป่าเพื่อการศึกษา 30 ธันวาคม 2557 — 10 ม.ค. 2015, 5:31:37

ร่วมให้กำลังใจ ครู นักเรียนการอบรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามโครงการอ่านไม่ออก — 26 ธ.ค. 2014, 15:18:27

ประชุมการแข่งขันกีฬาศูนย์ฯบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ สาย B — 13 พ.ย. 2014, 16:29:51

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 — 11 พ.ย. 2014, 15:06:00

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา — 8 พ.ย. 2014, 9:38:29

กิจกรรมเรารักโรงเรียน ส่งเสริมให้รู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดี — 8 พ.ย. 2014, 8:03:09

กิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ. 2557 — 8 พ.ย. 2014, 7:51:15

ท่านวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 — 4 พ.ย. 2014, 16:08:33

การจัดการเรียนกรสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 — 6 ส.ค. 2014, 13:05:39

กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2557 — 31 ก.ค. 2014, 15:51:16

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียน — 31 ก.ค. 2014, 15:45:56

กิจกรรมธรรมะสู่ห้องเรียน — 31 ก.ค. 2014, 15:43:08

กิจกรรมพี่สอนน้อง — 31 ก.ค. 2014, 15:39:24

ตรวจสุขภาพนักเรียน — 31 ก.ค. 2014, 15:32:36

กิจกรรม ASEAN Big Cleaning Day — 31 ก.ค. 2014, 15:25:24

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 — 31 ก.ค. 2014, 15:15:47

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน — 31 ก.ค. 2014, 15:11:41

ร่วมประชุม รับนโยบาย "เปิดกล่องชอล์ก" เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 — 22 พ.ค. 2014, 7:31:45

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน — 15 พ.ค. 2014, 9:07:11

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2556 — 20 เม.ย. 2014, 11:11:09

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2556 — 20 เม.ย. 2014, 10:25:14

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2556 — 24 ก.พ. 2014, 16:04:57

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 — 12 ก.พ. 2014, 15:47:55

การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม — 12 ก.พ. 2014, 15:46:18

อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ O-Net — 10 ธ.ค. 2013, 0:33:53

การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปีการศึกษา 2556 — 26 พ.ย. 2013, 17:26:15

การประเมินสถานศีกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง — 26 พ.ย. 2013, 16:35:31

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) — 30 ก.ย. 2013, 13:21:51

งานแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูนงเพชร โคตรนาวัง — 30 ก.ย. 2013, 12:54:10

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๖ — 30 ก.ย. 2013, 12:51:26

ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 — 30 ก.ย. 2013, 12:50:18

กิจกรรมวันสุนทรภู่ & วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2556 — 30 มิ.ย. 2013, 3:05:30

เลี้ยงต้อนรับ คุณครูย้ายมาช่วยราชการ — 31 พ.ค. 2013, 15:15:49

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน — 29 เม.ย. 2013, 10:09:09

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ — 29 เม.ย. 2013, 9:41:18

การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2555 — 29 เม.ย. 2013, 9:39:01

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานสู่สาธารณชน — 29 เม.ย. 2013, 9:37:38

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสวัสดิการหนองไผ่โนนสำราญ ปี 2555 — 16 ม.ค. 2013, 3:11:58

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 — 12 ม.ค. 2013, 2:02:16

ต้อนรับ...ผู้อำนวยการคนใหม่ — 3 ม.ค. 2013, 15:10:44

การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2555 — 3 ม.ค. 2013, 15:01:54

เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2555 — 21 ธ.ค. 2012, 9:31:48

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ — 5 ธ.ค. 2012, 2:48:03

ร่วมงานตุ้มโฮม ฮักแพง — 13 ต.ค. 2012, 14:04:50

ทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี — 6 ต.ค. 2012, 12:59:43

แสดงมุฑิตาจิต วาระการเกษียณอายุราชการ — 6 ต.ค. 2012, 10:57:28

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอีสาน... — 10 ก.ย. 2012, 15:41:20

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2555 — 10 ส.ค. 2012, 11:27:39

ถวายเทียนพรรษา — 1 ส.ค. 2012, 15:35:33

วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ — 27 ก.ค. 2012, 13:53:10

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมวิถีพุทธ — 27 ก.ค. 2012, 13:33:44

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๕๕ — 26 มิ.ย. 2012, 15:42:19

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 — 19 มิ.ย. 2012, 14:18:30

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 — 9 ธ.ค. 2011, 16:41:09