เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
 
 
 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

(Brain based Learning : BBL)

 
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
                 ผู้อำนวยการลีลวัฒน์ ชมภูพื้น และคณครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันจำนวน 9 โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ คือ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม โรงเรียนบ้านดอนหัน โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา โณงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ โรงเรียนบ้านโสกหว้า  โรงเรียน          โนนสำราญวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา  โดยพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนหัน
 
ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
                         ผู้อำนวยการลีลวัฒน์ ชมภูพื้น คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ ท่านวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ...

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • ติวเข้ม สอบ NT คุณครูสุชาติ  วงษ์ไพร ติวเข้มโค้งสุดท้าย  นับถอยหลังการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา   
  ส่ง 25 ก.พ. 2558 00:14 โดย Nongpaipattana School
 • แนะแนวศึกษาต่อ เมื่อวันพุธที่ 25  กุมภาพันธื  พ.ศ. 2558  เวลา 11.00 - 12.00 น. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ สังกัดองค ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2558 00:21 โดย Nongpaipattana School
 • ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ ท่านวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์รอง สพปฺ ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ ที่สนามสอบโรงเรียนโค้งนำ้ต ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2558 08:25 โดย Nongpaipattana School
 • ติวสอบ O-NET โค้งสุดท้าย  ติวสอบ O-NET เพื่อให้ผลการสอบเป็นไปตามเป้าหมาย
  ส่ง 1 ก.พ. 2558 08:23 โดย Nongpaipattana School
 • โครงการค่ายจิตอาสา ทอฝัน- ปันรัก พี่สู่น้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 มาจัดกิจกรรม โครงการค่ายจิตอาสาทอฝันปันรักพี่สู่น ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2558 08:21 โดย Nongpaipattana School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 61 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา