อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ O-Net

วันที่โพสต์: 10 ธ.ค. 2013, 0:33:53

อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ O-Net

ศูนย์พัฒนคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสวนอาหารโสเจ้ง จังหวัดชัยภูมิ