อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

วันที่โพสต์: 30 ก.ย. 2013, 13:21:51

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) รุ่นที่ 7

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 วันที่ 27 - 28 กันยายน พ.ศ. 2556

นำโดย ท่าน ผู้อำนวยการลีลวัฒน์ ชมภูพื้น และบุคลากรในโรงเรียน

........ขอขอบคุณ คณะวิทยากรที่ให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร และครูที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน