วันเด็กแห่งชาติ 2558

วันที่โพสต์: 10 ม.ค. 2015, 5:38:22

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ และในปีนี้ ก็ได้เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา เพื่อให้นักเรียนที่เป็นเยาวชนคนไทย ซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญของชาติในอนาคต ได้แสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งจากหน่วยงาน อบต.หนองไผ่ คณะครู คณะผู้ปกครองได้นำของขวัญมาแจกเด็กๆมากมายนะคะ