ต้อนรับ...ผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่โพสต์: 3 ม.ค. 2013, 15:10:44

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ "ผู้อำนวยการลีลวัฒน์ ชมภูพื้น" ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านวังกำแพง ศูนย์ฯบ้านเขว้า 2 สพป.ชย.1

มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ สพป.ชย.1