ต้อนรับผ้าป่าเพื่อการศึกษา 30 ธันวาคม 2557

วันที่โพสต์: 10 ม.ค. 2015, 5:31:37

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะผู้ปกครองจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุตรหลายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยช่วงเช้ามีการร่วมทำบุญเลี้ยงพระของพรเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วงกลางคืนมีงานเลี้ยงสังสรรค์ตืนสู่เหย้าชาวน้ำเงิน เหลือง ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้รับการตอบรับ และสนับสนุนจากคณะศิษย์เก่าเป็นอย่างดี