ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ

วันที่โพสต์: 1 ก.พ. 2015, 16:25:04

ท่านวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์รอง สพปฺ ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ ที่สนามสอบโรงเรียนโค้งนำ้ตับวิทยาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย