ตรวจสุขภาพนักเรียน

วันที่โพสต์: 31 ก.ค. 2014, 15:32:36

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา วันที่่ 18 มิถุนายน 2557