ท่านวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 4 พ.ย. 2014, 16:08:33

ผู้อำนวยการลีลวัฒน์ ชมภูพื้น คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ ท่านวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ

มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และการดำเนินงานตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557