สอบ Pre O-Net รอบสอง

วันที่โพสต์: 14 ม.ค. 2015, 15:46:15

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา จัดสอบ Pre O-Net รอบสอง เพื่อประเมินและทดสอบความรู้ ความสามารถก่อนเข้าสอบ O-Net