แสดงมุฑิตาจิต วาระการเกษียณอายุราชการ

วันที่โพสต์: 6 ต.ค. 2012, 10:57:28

แสดงมุฑิตาจิต วาระการเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการเชิิดศักดิ์ จำเริญทิพย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

เมื่อถึงวัน...เวลา...ฟ้าก็เปลี่ยน

กาลเกษียณ...เวียนมา...น่าใจหาย

ต้องอำลา...จากกัน...แสนอาลัย

แต่สายใย...ความผูกพัน...ยังมั่นคง

ท่านเชิดศักดิ์เกษียณ เวียนผันเปลี่ยนถึงปีนี้

เพื่อนพ้องน้องยินดี เพื่อนบ้านมีความปลื้มใจ

ท่านเป็นผู้แข็งแกร่ง ไม่เคยแข่งชิงดีใคร

มากล้นด้วยน้ำใจ ที่โอบเอื้อและอาทร

ลูกน้องหรือลูกศิษย์ ท่านตั้งจิตคอยพร่ำสอน

ถึงคราวท่านจากจร แสนอาวรณ์ในฤดี

เชิญมาเยี่ยมเยือนบ้าง อย่าเหินห่างพรางหลีกหนี

รอคอยด้วยยินดี หนองไผ่ฯ นี้รอน้ำใจ

ขอพรเทพทั่วทิศ ช่วยนิมิตสุขสดใส

ครอบครัวปราศโรคภัย โชคลาภมีตลอดกาล

สุชาติ วงษ์ไพร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕