ร่วมประชุม รับนโยบาย "เปิดกล่องชอล์ก" เปิดภาคเรียนที่ 1/2557

วันที่โพสต์: 22 พ.ค. 2014, 7:31:45

บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ร่วมประชุมรับนโยบายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ตามโครงการ"เปิดกล่องชอล์ก" เปิดภาคเรียนที่ 1/2557