รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 20 เม.ย. 2014, 10:25:14

ท่านรองฯ วิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2556 (OPEN HOUSE 2014) ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

เมือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ