ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่โพสต์: 29 เม.ย. 2013, 10:09:09

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

โดยประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน, หนังสือ , อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ตามนโบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล

โดย ท่าน ผอ.ลีลวัฒน์ ชมภูพื้น เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะครูทุกคน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียน และมาร่วมประชุมชี้แจงครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน...

ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา