ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557

วันที่โพสต์: 11 พ.ย. 2014, 15:06:00

ผู้อำนวยการลีลวัฒน์ ชมภูพื้น ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา