ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

วันที่โพสต์: 8 พ.ย. 2014, 9:38:29

คุณวรรณพงษ์ พงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียบ้านหนองไผ่พัฒนา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

เพื่อปรึกษาหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557