ประชุมการแข่งขันกีฬาศูนย์ฯบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ สาย B

วันที่โพสต์: 13 พ.ย. 2014, 16:29:51

คุณครูสุชาติ วงษ์ไพร ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (รับผิดชอบงานกีฬานักเรียน)

เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ (สาย B ) ประจำปีการศึกษา 2557

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนหัน เมื่อบ่ายวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายชื่อทีมกีฬา สาย B

1) โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา + โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

2) โรงเรียนบ้านดอนหัน

3) โรงเรียนกะพี้ดอนขวาง + โรงเรียนบ้านโสกหว้า