ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 20 เม.ย. 2014, 11:11:09

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.

ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา เพื่อแสดงความยินดี และให้กำลังใจกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา