แนะแนวศึกษาต่อ

วันที่โพสต์: 25 ก.พ. 2015, 8:00:46

เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธื พ.ศ. 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา