เลี้ยงต้อนรับ คุณครูย้ายมาช่วยราชการ

วันที่โพสต์: 31 พ.ค. 2013, 15:15:49

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

จัดเลี้ยงต้อนรับคุณครูตันตินี ชมภูพื้น และคุณครูประคองศรี พงศ์โพนทอง ที่ย้ายมาช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีคณะผู้บริหารภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ มาร่วมแสดงความยินดี