กิจกรรมวันสุนทรภู่ & วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2013, 3:05:30

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ & วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2556

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น ประกวดคำขวัญ วาดภาพ ร้องเพลง คัดลายมือ ตอบปัญหาชิงรางวัล

มีการแสดงของนักเรียนชันอนุบาล 1 -2 เป็นต้น

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 จัดเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในหมู่บ้านหนองไผ่ ร่วมกับผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

และคณะกรรมการสถานศึกษาฯของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

ผู้อำนวยการ ลีลวัฒน์ ชมภูพื้น (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา) อ่านสารต่อต้านยาเสพติด

และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน