กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๕๕

วันที่โพสต์: 26 มิ.ย. 2012, 15:42:19

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ในโอกาสที่ "วันสุนทรภู่" จะเวียนมาถึง ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ นี้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยจะมีกิจกรรมมากมาย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชมนิทรรศการ "วันสุนทรภู่" เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีตาแด่สุนทรภู่ ซึ่งเป็นครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพยิ่ง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ สืบสาน และเผยแพร่กวีนิพนธ์อันแสดงถึงอัจฉริยะ และความสามารถของท่านในด้านกวีนิพนธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของท่านสืบไป

ประวัติสุนทรภู่ (คลิกที่นี่)

ผลงานบางส่วนของสุนทรภู่ (คลิกที่นี่)

นิทาน เรื่อง "พระอภัยมณี" (ตอนที่ ๑ - ๖๔) (คลิกที่นี่)

บทกวีนิพนธ์ของสุนทรภู่ (คลิกที่นี่)

(คลิกภาพ : ภาพเคลื่อนไหว)

(คลิกภาพ : ภาพเคลื่อนไหว)

นางผีเสื้อสมุทรรู้ข่าวว่าพระอภัยมณีโดยสารมากับเรือสำเภาจึงออก

ติดตามนาง ทำให้เกิดพายุปั่นป่วนจนเรือสำเภาแตก ท้าวสิลราชจมน้ำ

สิ้นพระชนม์ สินสมุทรพานางสุวรรณมาลีว่ายน้ำไปถึงเกาะแห่งหนึ่ง

และพบโจรสลัดจึงขอโดยสารเรือกลับบ้านเมือง ส่วนพระอภัยมณี

ว่ายน้ำหนีนางผีเสื้อสมุทรไปถึงอีกเกาะหนึ่งและได้เป่าปี่จนทำให้

นางผีเสื้อสมุทรขาดใจตาย