กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2557

วันที่โพสต์: 31 ก.ค. 2014, 15:51:16

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนาจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมหลายอย่างที่ส่งเสริมให้นักเรียนรัก ภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้อง