กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่โพสต์: 30 ก.ย. 2013, 12:51:26

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 ความว่า

"คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี"