กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2555

วันที่โพสต์: 10 ส.ค. 2012, 11:27:39

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี ท่านประธานวรรณพงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา) เป็นประธานในพิธี ร่วมกับท่าน ผู้อำนวยการเชิดศักดิ์ จำเริญทิพย์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา)

ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนด้วย กิจกรรม 3 ก. คือ

ก ที่ 1 คือ กราบแม่

ก ที่ 2. คือ กอดแม่

ก ที่ 3 .คือ กิน หรือ รับประทานอาหารร่วมกัน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันธ์ของ ผู้ปกครองและนักเรียน

กิจกรรมดี ดี แบบนี้...ให้ A+ ไปเลยครับ