กิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ. 2557

วันที่โพสต์: 8 พ.ย. 2014, 7:51:15

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา นำโดย ผู้อำนวยการลีลวัฒน์ ชมภูพื้น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ ทราบถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ และร่วมกันคิดประดิษฐ์กระทง อันเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุ่ม