กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

วันที่โพสต์: 12 ม.ค. 2013, 2:02:16

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

“ รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน ”

ประวัติวันเด็กแห่งชาติในประเทศไทย

วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี และสำหรับปี 2556 ก็ตรงกับวันที่12 มกราคม 2556 เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญ

วันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงาน วันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2506

ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

ขอขอบพระคุณ... ท่านผู้อำนวยการลีลวัฒน์ ชมภูพื้น คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

ที่ได้นำของขวัญ ขนม และกิจกรรมแสนสนุก มามอบให้กับพวกเราในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556