กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 31 ก.ค. 2014, 15:11:41

จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเลือกตั้งประธานนักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ปีการศึกษา 2557

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557