กิจกรรมพี่สอนน้อง

วันที่โพสต์: 31 ก.ค. 2014, 15:39:24

กิจกรรมพี่สอนน้องเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนสอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนช้าในชั่วโมงกิจกรรมหรือสอนเสริม ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้นมาก

17 มิถุนายน 2557