กิจกรรม ASEAN Big Cleaning Day

วันที่โพสต์: 31 ก.ค. 2014, 15:25:24

จัดกิจกรรม ASEAN Big Cleaning Day วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เพื่อป้องกันยุงลายและไข้เลือดออก และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาส่ิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในคาบกิจกรรม