โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียน

วันที่โพสต์: 31 ก.ค. 2014, 15:45:56

ปลูกพืชผักสวนครัวรอบสระน้ำโรงเรียน เพื่อการเรียนรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557