โครงการค่ายจิตอาสา ทอฝัน- ปันรัก พี่สู่น้อง

วันที่โพสต์: 1 ก.พ. 2015, 16:21:49

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 มาจัดกิจกรรม โครงการค่ายจิตอาสาทอฝันปันรักพี่สู่น้อง ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 29 มกราคม 2558