การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 12 ก.พ. 2014, 15:47:55

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ