การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 24 ก.พ. 2014, 16:04:57

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ สนามสอบ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ