การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม

วันที่โพสต์: 12 ก.พ. 2014, 15:46:18

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ. 2557