การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสวัสดิการหนองไผ่โนนสำราญ ปี 2555

วันที่โพสต์: 16 ม.ค. 2013, 3:11:58

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก สวัสดิการหนองไผ่โนนสำราญ ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 น.

ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

โดยมี ผอ. สุริยนต์ วงษ์ชู (ประธานสวัสดิการหนองไผ่โนนสำราญ) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้