การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 26 พ.ย. 2013, 17:26:15

การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปีการศึกษา 2556

วันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ

ขอแสดงความยินดี

กับทีมตะกร้อชายของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชาย