การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2555

วันที่โพสต์: 3 ม.ค. 2013, 15:01:54

การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ