การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่โพสต์: 19 มิ.ย. 2012, 14:18:30

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

ของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว

เกณฑ์การแข่งขันระดับภาคฯ ปีการศึกษา 2555

1. การศึกษาปฐมวัย 2. ภาษาไทย 3. คณิตศาสตร์

4. วิทยาศาสตร์ 5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. สุขศึกษาและพลศึกษา

7. ศิลปะ 8. การงานอาชีพ 9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

10.ภาษาต่างประเทศ 11.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13.การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

14.การศึกษาพิเศษ(เฉพาะทาง)

ผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา