เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2555

วันที่โพสต์: 21 ธ.ค. 2012, 9:31:48

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือ P.S. อ.ครบุรี จ.นครรราชสีมา

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา