กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 31 ก.ค. 2014, 15:15:47

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์