การประเมินสถานศีกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์: 26 พ.ย. 2013, 16:35:31

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนาได้รับการประเมินสถานศีกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556