ทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่โพสต์: 6 ต.ค. 2012, 12:59:43

ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2555

วันที่ 4- 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การทัศนศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

ร่วมกับ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทั้งหมด 6 โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

2. โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

3. โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่

4. โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา

5. โรงเรียนบ้านโสกหว้า

6. โรงเรียนบ้านดอนหัน

สถานที่ทัศนศึกษา

1. ศึกษาพันธู์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ จ.สุพรรณบุรี

2. ศึกษาวิถีชีวิต ตลาดร้อยปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี

3. ศึกษาวีรกรรม วีรชนหมู่บ้านบางระจัน จ.สิงห์บุรี

4. กราบนมัสการพระนอนจักรสีห์ ที่วัดพระนอนจักร์สีห์ จ.สิงห์บุรี